Contact us

Address: No. 249 Tongxia Road, Zhuzhou , Hunan, China.

Post Code: 412005

Tel: +86-731-28316308,28319305,13973351559

Fax: +86-731-28316144

E-mail: hml@jinyuanchem.com

URL: http://www.jinyuanindustry.com

President: Wang Libing